Search
Close this search box.

PIKAT E KONTAKTIT ERASMUS+ YOUTH DHE ESC NË BALLKANIN PERËNDIMOR

Pikat e Kontaktit në Ballkanin Perëndimor janë këtu për të mbështetur planifikimin dhe zbatimin e projektit tuaj…e gjitha falas! Ne jemi një rrjet organizatash në Ballkan, me përvojë dhe me një portofol prej qindra projektesh rinore ndërkombëtare të zbatuara dhe qindra organizata e institucione që përdorin shërbimet tona.

Përfitoni nga ekspertiza dhe përvoja jonë, pasi ato mund t’ju udhëheqin bazuar në njohuritë e botës reale, jo vetëm duke ju lexuar Udhëzuesin e Programit Erasmus+. Ne dimë më shumë, shumë më tepër.

Rolet tona përfshijnë:

  • Vendosja e informacionit dhe përditësimeve përkatëse rreth Erasmus+ në dispozicion në gjuhët lokale nëpërmjet kanaleve të ndryshme të komunikimit (faqe web-i, rrjete sociale, media të tjera dixhitale dhe të shtypura, buletinet, etj.);
  • Kontakti me përfituesit e mundshëm, me qëllim informimin e tyre rreth programeve dhe mundësive ku mund të përfshihen;
  • Ndihma për përfituesit potencialë duke iu përgjigjur pyetjeve në lidhje me Programet sipas kërkesës;
  • Mirëmbajtja e një dialogu dhe bashkëpunimi me palët e tjera të interesuara që mbështesin zbatimin e Programeve, si autoritetet kombëtare dhe komunale përgjegjëse për rininë, Delegacionet e Bashkimit Evropian dhe Zyrat Kombëtare Erasmus+;
  • Ndihma ndaj Qendrës Burimore SALTO SEE në arritjen e prioriteteve të saj strategjike në kuadër të të dy Programeve.

Duke përfaqësuar SALTO SEE në këto detyra, pikat e kontaktit janë një pjesë thelbësore e një rrjeti kyç palësh të interesuara që mbështesin promovimin dhe zbatimin e Programeve në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Pikat e Kontaktit janë përzgjedhur në bazë të një thirrjeje publike në 2022.

Shqipëria

Beyond Barriers Association

Bosnja dhe Hercegovina

PRONI Centar za omladinski razvoj – PRONI Center for Youth Development

Kosova*

GAIA Kosovo

Mali i Zi

Community Impact Accelerator – Zid

Serbia

(vetëm në lidhje me Korpusin Evropian të Solidaritetit)

Udruženje Svetlost

Serbia është anëtare e plotë e programit Erasmus+. Detajet e kontaktit janë:

Fondacioni Tempus, Agjencia Kombëtare për Programin Erasmus+ në Serbi

Youth Unit
Foundation Tempus

Ruže Jovanovic 27a, Beograd, Serbi
Tel: +381 11 33 42 430, option 5
Email: youth@tempus.ac.rs
Website: www.erasmusplus.rs

* Ky emërtim është pa paragjykim ndaj pozicioneve dhe statuseve, dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 dhe Opinionin e GJND-së për shpalljen e pavarësisë së Kosovës.

Skip to content