Претрага
Close this search box.

ERAZMUS+ MLADI I ESC KONTAKT TAČKE NA ZAPADNOM BALKANU

Kontakt tačke na Zapadnom Balkanu su tu da podrže planiranje i sprovođenje vaših projekata… i to ćemo uraditi besplatno! Mi smo iskusna mreža organizacija na Balkanu sa portfoliom stotina međunarodnih omladinskih projekata koji su realizovani, i stotina organizacija i institucija koje koriste naše usluge.

Iskoristite našu ekspertizu i iskustvo, jer mogu da vas vode na osnovu stvarnog znanja, ne samo čitanjem Programskog vodiča za Erazmus+. Znamo više, mnogo više.

Naše uloge uključuju:

  • Dostupnost informacija i relevantnih novosti o programu Erazmus+ na lokalnim jezicima putem različitih komunikacionih kanala (veb stranica, društvene mreže, drugi digitalni i štampani mediji, bilteni itd.);
  • Kontaktiranje potencijalnih korisnika radi informisanja o programima i mogućnostima uključivanja;
  • Pomoć potencijalnim korisnicima odgovaranjem na pitanja o programima po zahtevu;
  • Održavanje dijaloga i saradnja sa drugim akterima koji podržavaju sprovođenje programa, poput nacionalnih i opštinskih vlasti odgovornih za mlade, Delegacija Evropske unije u zemljama i Nacionalnih Erazmus+ kancelarija;
  • Pomoć Resursnom centru SALTO SEE u ostvarivanju njegovih strateških prioriteta u okviru oba programa.

Predstavljajući SALTO SEE u ovim zadacima, Kontakt tačke su integralni deo mreže ključnih aktera koji podržavaju promociju i sprovođenje programa na Zapadnom Balkanu.

Kontakt tačke su izabrane na osnovu javnog poziva u 2022. godini.

Albanija

Beyond Barriers Association

Bosna i Hercegovina

PRONI Centar za omladinski razvoj – PRONI Center for Youth Development

Kosovo*

GAIA Kosovo

Crna Gora

Association for Democratic Prosperity – Zid

Srbija

(samo za Evropsku inicijativu za solidarnost)

Udruženje Svetlost

Srbija je punopravna članica Erazmus+ programa. Kontakt podaci su:

Fondacija Tempus, Nacionalna agencija za Erazmus+ program u Srbiji
Grupa za mlade
Fondacija Tempus

Ruže Jovanović 27a, Beograd, Srbija
Tel: +381 11 33 42 430, opcija 5
Email: youth@tempus.ac.rs
Website: www.erasmusplus.rs

* Ova oznaka je bez predrasuda prema stavovima i statusu, i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji nezavisnosti Kosova.

Skip to content