Search
Close this search box.

ERASMUS+ I ESC KONTAKT TAČKE NA ZAPADNOM BALKANU

Kontakt tačke na Zapadnom Balkanu su tu da podrže vaše planiranje i implementaciju projekta…i mi ćemo to učiniti besplatno! Mi smo iskusna mreža organizacija na Balkanu sa portfoliom od stotine realizovanih međunarodnih projekata za mlade i stotinama organizacija i institucija koje koriste naše usluge.

Naša stručnost i iskustvo mogu vam biti od koristi prenošenjem znanja iz stvarnog svijeta, a ne samo tumačenjem Erasmus+ Programskog vodiča za vas. Znamo više, mnogo više.

Naša uloga:

  • Omogućavanje dostupnosti informacija i relevantnih ažuriranja o Erasmus+ programu na lokalnim jezicima putem različitih kanala komunikacije (web stranica, društveni mediji, drugi digitalni i štampani mediji, bilteni, itd.);
  • Dopiranje do potencijalnih korisnika u cilju njihovog informisanja o Programima i mogućnostima učešća;
  • Pružanje podrške potencijalnim korisnicima odgovarajući na pitanja o Programima, po zahtjevu;
  • Održavanje dijaloga i saradnje sa drugim akterima koji podržavaju implementaciju Programa, kao što su nacionalne i lokalne institucije odgovorne za mlade, Delegacije Evropske unije u zemljama Zapadnog Balkana i Nacionalne Erasmus+ kancelarije;
  • Pružanje podrške Resursnom centru SALTO SEE u postizanju njegovih strateških prioriteta u okviru oba programa.

Predstavljajući SALTO SEE u ovim zadacima, Kontakt tačke su sastavni dio mreže ključnih aktera koji podržavaju promociju i implementaciju Programa u regionu Zapadnog Balkana.

Kontakt tačke su izabrane na osnovu javnog poziva 2022. godine.

Albanija

Beyond Barriers Association

Bosna i Hercegovina

PRONI Centar za omladinski razvoj – PRONI Center for Youth Development

Kosovo*

GAIA Kosovo

Crna Gora

Association for Democratic Prosperity – Zid

Srbija

(samo za Evropsku inicijativu za solidarnost)

Udruženje Svetlost

Srbija je punopravna članica Erasmus+ programa. Kontakt podaci su:

Fondacija Tempus, Nacionalna agencija za Erasmus+ program u Srbiji
Youth Unit
Foundation Tempus
Žabljačka 12, Belgrade, Serbia
Tel: +381 11 33 42 430, option 5
Email: youth@tempus.ac.rs
Website: www.erasmusplus.rs

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SB UN 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Skip to content