Search
Close this search box.

PYETJE DHE PËRGJIGJE RRETH ERASMUS+ DHE ESC NË BALLKANIN PERËNDIMOR

Pyetje rreth komponentit rinor të Programit Erasmus+

Ka 2 lloje shtetesh ku Erasmus+ është aktiv:

  1. Shtetet Anëtare të BE-së dhe vendet e treta të lidhura me Programin (që më parë quheshin vendet e Programit) dhe
  2. Vendet e treta që nuk janë të lidhura me Programin (më parë të quajtura vende partnere). 

 

Shihni listën e plotë të vendeve të pranueshme.

Në Ballkanin Perëndimor, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova* dhe Mali i Zi i përkasin grupit të vendeve të treta që nuk janë të lidhura me Programin (më parë të quajtura vende partnere) dhe Serbia dhe Maqedonia e Veriut janë vende të treta të lidhura me Programin (që më parë quheshin vendet e programit).

Grupi i parë mund të marrë pjesë vetëm pjesërisht në Erasmus+ ndërsa i fundit mund të marrë pjesë plotësisht në të gjitha aktivitetet dhe projektet Erasmus+. Në veçanti, organizatat nga Ballkani Perëndimor mund të jenë KOORDINATORE (ato që aplikojnë) dhe PARTNERE VETËM në Projektet e Ngritjes së Kapaciteteve në Fushën e Rinisë. Nga ana tjetër, organizatat nga Ballkani Perëndimor mund të jenë vetëm ORGANIZATË PARTNERE në shkëmbimet rinore, mobilitetet e punonjësve rinorë, projektet e pjesëmarrjes rinore dhe partneritetet për bashkëpunim në fushën e rinisë.

Të gjitha projektet Erasmus+ dorëzohen online. Pa letër, pa kosto postare, pa pritje në linjën e postës në ditën e fundit të afatit. Proceset e aplikimit për Erasmus+ ndryshojnë në varësi të fushës së financimit për të cilën po aplikoni dhe nëse mundësia e financimit menaxhohet nga Agjencia Ekzekutive Evropiane e Arsimit dhe Kulturës (EACEA) ose Agjencitë Kombëtare. Nëse aplikoni nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova* ose Mali i Zi, mund të aplikoni vetëm në EACEA. Nëse aplikoni nga Serbia ose Maqedonia e Veriut, mund të aplikoni si në EACEA ashtu edhe në Agjencinë tuaj Kombëtare. Më shumë informacion mbi procesin e aplikimit, duke përfshirë shabllonet dhe modelet e formularëve të aplikimit, mund të gjenden në seksionin Si të aplikoni në faqen e internetit të Komisionit Evropian.

Eksploroni mbi 200.000 projekte të miratuara Erasmus+ përmes kësaj lidhjeje: Erasmus+ Arkivi i Projekteve.

Pyetje rreth Programit të Korpusit Evropian të Solidaritetit:

Hyrja në programin e Korpusit Evropian të Solidaritetit kërkon kohë dhe përpjekje nga ana e organizatës aplikante dhe SALTO SEE. Për të kursyer kohën, mbi të gjitha tuajën, do t’ju kërkojmë të bëni një kontroll të thjeshtë përpara se të aplikoni për QL. Nëse përmbushni tre nga pesë parakushtet e mëposhtme, jeni të mirëpritur të filloni procesin tuaj të përgatitjes dhe të shpresoni për një rezultat të suksesshëm!

  • Organizata ime punon me vullnetarë vendas;
  • Organizata ime ka një strukturë të qëndrueshme (aktivitete, financa dhe staf të rregullt);
  • Organizata ime ka aktivitete të vazhdueshme, në të cilat mund të përfshihet një vullnetar/vullnetare ESC;
  • Organizata ime ka përvojë me menaxhimin e projekteve ndërkombëtare;
  • Aktivitetet e organizatës sime kanë një lidhje me solidaritetin dhe komunitetet lokale.
Skip to content