Претрага
Close this search box.

PITANJA I ODGOVORI O ERAZMUS+ I ESC NA ZAPADNOM BALKANU

Pitanja o omladinskoj komponenti Erazmus+ programa

Postoje 2 vrste zemalja gde je Erazmus+ aktivan:

  1. Zemlje članice EU i treće zemlje koje su povezane sa programom (prethodno zvane programskim zemljama) i
  2. Treće zemlje koje nisu uključene u Program (prethodno zvane partnerskim zemljama). 

 

Pogledajte kompletan spisak podobnih zemalja.

Na Zapadnom Balkanu, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Crna Gora pripadaju grupi trećih zemalja koje nisu povezane sa Programom (ranije nazivane partnerske zemlje), dok su Srbija i Severna Makedonija tzv. treće zemlje povezane sa Programom (ranije nazivane programske zemlje).

Prve mogu samo delimično učestvovati u Erazmus+ programu, dok druge mogu potpuno učestvovati u svim aktivnostima i projektima Erazmus+. Konkretno, organizacije sa Zapadnog Balkana mogu biti KOORDINATORI (oni koji apliciraju) i SAMO PARTNERSKE ORGANIZACIJE u Akciji Izgradnje kapaciteta u oblasti mladih. S druge strane, organizacije sa Zapadnog Balkana mogu biti SAMO PARTNERSKE ORGANIZACIJE u omladinskim razmenama, mobilnostima omladinskih radnika/ca, projekata učešća mladih i partnerskim saradnjama u oblasti mladih.

Sve prijave za Erazmus+ projekte se predaju online. Bez papira, bez troškova poštarine, bez čekanja u redu pošte na poslednji dan roka za podnošenje. Procesi prijave za Erazmus+ variraju u zavisnosti od toga za koji vid finansiranja se prijavljuje i da li se finansiranje upravlja od strane Izvršne agencije za obrazovanje i kulturu Evropske unije (EACEA) ili Nacionalnih agencija. Ako se prijavljujete iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova* ili Crne Gore, možete aplicirati samo preko EACEA. Ako aplicirate iz Srbije ili Severne Makedonije, možete aplicirati i kod EACEA i kod vaše Nacionalne agencije. Više informacija o procesu prijave, uključujući obrasce i modele prijave, možete pronaći u sekciji „Kako aplicirati“ na veb stranici Evropske komisije.

Istražite preko 200.000 odobrenih projekata Erazmus+ putem ovog linka arhiva Erazmus+ projekata.

Pitanja o programu Evropske inicijative za solidarnost

Uključivanje u program Evropske inicijative za solidarnost zahteva određeno vreme i trud od strane organizacije koja podnosi prijavu i od strane SALTO SEE-a. Kako bismo sačuvali/e naše, ali pre svega vaše vreme, molili bismo vas da proverite nekoliko stvari pre nego što se prijavite za oznaku kvaliteta. Ako ispunjavate tri od pet prethodnih uslova, slobodno možete početi proces pripreme i nadamo se uspešnom ishodu!

  • Moja organizacija sarađuje sa lokalnim volonterima/kama.
  • Moja organizacija ima stabilnu strukturu (redovne aktivnosti, finansije i osoblje).
  • Moja organizacija ima tekuće aktivnosti u koje može biti uključen ESC volonter ili volonterka.
  • Moja organizacija ima iskustvo u upravljanju međunarodnim projektima.
  • Aktivnosti moje organizacije imaju vezu sa solidarnošću i lokalnim zajednicama.
Skip to content