Search
Close this search box.

PITANJA I ODGOVORI O ERASMUS+ I ESC NA ZAPADNOM BALKANU

Pitanja o komponenti za mlade Erasmus+ programa

Postoje 2 vrste zemalja u kojima je Erasmus+ aktivan:

  1. Države članice EU i treće zemlje pridružene Programu (ranije nazivane Programske zemlje) i
  2. Treće zemlje koje nisu povezane sa Programom (ranije su se nazivale Partnerske zemlje).

 

Pogledajte full list of eligible countries.

Na zapadnom Balkanu, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Crna Gora pripadaju grupi trećih zemalja koje nisu pridružene Programu (ranije nazivane Partnerske zemlje), a Srbija i Sjeverna Makedonija su treće zemlje povezane sa Programom (ranije su se nazivale Programske zemlje).

Prve mogu samo djelimično da učestvuje u Erasmus+, a druge mogu u potpunosti da učestvuje u svim Erasmus+ aktivnostima i projektima. Konkretno, organizacije sa Zapadnog Balkana mogu biti KOORDINATOR (one koje se prijave) i PARTNERSKA ORGANIZACIJA SAMO u izgradnji kapaciteta u oblasti mladih. S druge strane, organizacije sa Zapadnog Balkana mogu biti samo PARTNERSKA ORGANIZACIJA u omladinskim razmjenama, mobilnosti omladinskih radnika, projektima za učešće mladih i partnerstvima za saradnju u oblasti mladih.

Svi Erasmus+ projekti se podnose online. Bez papira, bez poštanskih troškova, bez čekanja u pošti poslednjeg dana roka za predaju prijave. Procesi apliciranja za Erasmus+ variraju u zavisnosti od toga za koji dio finansiranja se prijavljujete i da li mogućnošću finansiranja upravlja European Education and Culture Executive Agency (EACEA) or National Agencies. Ako se prijavljujete iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova* ili Crne Gore, možete se prijaviti samo direktno EACEA. Ako se prijavljujete iz Srbije ili Sjeverne Makedonije, možete se prijaviti i EACEA i vašoj Nacionalnoj agenciji. Više informacija o procesu prijave, uključujući obrasce i modele prijavnih obrazaca, možete pronaći na How to apply section of the European Commission web page.

Istražite preko 200.000 odobrenih Erasmus+ projekata putem ovog linka Erasmus + Project Archive.

Pitanja o programu Evropska inicijativa za solidarnost       

Ulazak u program Evropske inicijative za solidarnost zahtijeva određeno vrijeme i trud od strane organizacije koja podnosi zahtjev i SALTO SEE. Da bismo uštedili naše, ali prije svega vaše vrijeme, zamolili bismo vas da izvršite jednostavnu provjeru prije nego što se prijavite za QL. Ako ispunite tri od pet preduslova u nastavku, dobrodošli ste da započnete proces pripreme i nadate se uspješnom ishodu!
  • Moja organizacija radi sa lokalnim volonterima;
  • Moja organizacija ima stabilnu strukturu (redovne aktivnosti, finansije i osoblje);
  • Moja organizacija ima tekuće aktivnosti u koje se može uključiti ESC volonter iz države članice EU;
  • Moja organizacija ima iskustvo sa upravljanjem međunarodnim projektima;
  • Aktivnosti moje organizacije su povezane sa solidarnošću i lokalnim zajednicama.
Skip to content