Search
Close this search box.

PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA ERASMUS+ I EVROPSKIM KORPUSOM SOLIDARNOSTI NA ZAPADNOM BALKANU

Pitanja o polju mladih u Erasmus+ programu

Postoje dva tipa zemalja u kojima je Erasmus+ aktivan:

  1. Članice EU i zemlje asocirane sa programom
  2. Zemlje koje nisu asocirane sa programom (u tekstu nazvane Partnerskim državama)


Lista država koje učestvuju u programu..

Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Crna Gora pripadaju Partnerskim zemljama, a Srbija i Sjeverna Makedonija pripadaju Trećim zemljama pridruženim programu (u tekstu nazvane Programskim zemljama).

Prve mogu samo djelimično učestvovati u Erasmus+, a druge mogu u potpunosti učestvovatiu svim Erasmus+ aktivnostima i projektima. Konkretno, organizacije sa Zapadnog Balkana mogu biti KOORDINATOR (one koje se prijave) i SAMO PARTNERSKA ORGANIZACIJA u izgradnji kapaciteta u oblasti Omladinske akcije. S druge strane, organizacije sa Zapadnog Balkana mogu biti samo PARTNERSKE ORGANIZACIJE u omladinskim razmjenama, mobilnosti omladinskih radnika, projektima participacije mladih i partnerstvima za saradnju u oblasti mladih.

Svi Erasmus+ projekti se podnose online. Bez papira, bez poštarine, bez čekanja u pošti zadnjeg dana roka. Procesi apliciranja za Erasmus+ razlikuju se ovisno o tome za koji se dio financiranja prijavljujete i da li mogućnošću financiranja upravlja European Education and Culture Executive Agency (EACEA) ili National Agencies.  Ako se prijavite iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova* ili Crne Gore, možete se prijaviti samo preko EACEA. Ako se prijavljujete iz Srbije ili Sjeverne Makedonije, možete se prijaviti i EACEA i vašoj Nacionalnoj agenciji. Više informacija o procesu prijave, uključujući šablone i modele prijavnih obrazaca, možete pronaći na stranici evropske komisije: Kako se prijaviti.

Istražite 200.000+ odobrenih Erasmus+ projekata na linku: Erasmus + Project Archive.

Pitanja o evropskom korpsu solidarnosti

Ulazak u program European Solidarity Corps zahtijeva neko vrijeme i trud od strane organizacije koja podnosi zahtjev i od strane SALTO SEE. Kako bismo uštedjeli naše, ali prije svega vaše vrijeme, molimo vas da izvršite jednostavnu provjeru prije podnošenja zahtjeva za QL. Ako ispunite tri od pet uvjeta u nastavku, dobrodošli ste da započnete proces pripreme i nadate se uspješnom ishodu!

  • Moja organizacija radi sa lokalnim volonterima;
  • Moja organizacija ima stabilnu strukturu (redovne aktivnosti, finansije i osoblje);
  • Moja organizacija ima stalne aktivnosti u koje se može uključiti dolazeći volonter ESC;
  • Moja organizacija ima iskustvo sa međunarodnim upravljanjem projektima;
  • Aktivnosti moje organizacije su povezane sa solidarnošću i lokalnim zajednicama.
Skip to content