Search
Close this search box.

PROGRAMSKI VODIČI ZA ERASMUS+ I ESC

Erasmus+ Programski vodič

Erasmus+ Programski vodič je zvanični dokument Evropske komisije namijenjen svima koji žele da podnesu prijedlog projekta u okviru programa Erasmus+.

Programski vodič obuhvata detalje i pravila Erasmus+ programa, pokrivajući aspekte kao što su ciljevi, prioriteti, finansiranje, kriterijumi podobnosti i implementacija projekta.

Na primjer, ako organizacija iz Bosne i Hercegovine želi pripremiti video igru sa omladinskim klubom iz Francuske, u vodiču možete pronaći iznos finansijske podrške koju mogu dobiti i potrebne korake za prijavu.

Ovaj vodič je ključan jer nudi sve informacije o tome kako da učestvujete u Erasmus+ projektima. To je pouzdan izvor za svakoga ko želi da se uključi u mogućnosti obrazovanja širom Evrope. Možete mu pristupiti preko OVOG LINKA.

Programski vodič Evropske inicijative za solidarnost

Vodič Evropske inicijative za solidarnost je resurs za svaku organizaciju sa Zapadnog Balkana koja želi da bude aktivna u slanju ili ugošćavanju volontera u okviru Evropske inicijative za solidarnost.

Ovaj dokument se odnosi na organizacije, institucije i javna tijela koja su voljni da organizuju aktivnosti u okviru Evropske inicijative za solidarnost i mlade ljude koji žele da se uključe u aktivnosti solidarnosti koje podržava ESC. Na primjer, ako je organizacija iz Albanije zainteresovana da pošalje volontere za projekat usmjeren na razvoj zajednice na Islandu, Vodič će pružiti informacije o tome koje vrste aktivnosti su dozvoljene, kako osmisliti/formulisati programe za volontere i podršku koja je dostupna.

Pravila i uslovi za dobijanje granta u okviru Evropske inicijative za solidarnost navedeni su u ovom vodiču i opisuju procedure selekcije i dodjele grantova.

Možete mu pristupiti preko OVOG LINKA.


Programi Erasmus+ i Evropska inicijativa za solidarnost proizlaze iz zajedničkog cilja: uspostavljanja novih normi koje će mladim Evropljanima omogućiti da studiraju, uče, volontiraju i rade u drugim zemljama. Štaviše, svakoj mladoj osobi u Evropi treba ponuditi mogućnost učenja još dva jezika pored svog maternjeg. Ova dva programa igraju vitalnu ulogu u unapređenju ciljeva European Education Area, the Digital Education Action Plan 2021-2027, the European Union Youth Strategy, and the European Union Work Plan for Sport.

Skip to content