Search
Close this search box.
Mirë se vini në faqen e internetit të Pikave të Kontaktit për programet Erasmus+ dhe Korpusi Evropian i Solidaritetit në Ballkanin Perëndimor

If you are from Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo*, Montenegro and Serbia (only concerning the European Solidarity Corps) the Contact Points are here to assist you in joining the Erasmus+ programme (youth field) and the European Solidarity Corps of the EU.

As March unfolds, SALTO SEE Contact Points plan a range of impactful initiatives to empower youth organisations to join European programmes in the field of...

Following the successful open call by SALTO SEE for organizations in Serbia to contribute to European cooperation in volunteering and youth initiatives, we are pleased...

If your organization from the Western Balkans wants to become familiar with two European Union programs in the field of youth, namely Erasmus+ and European...

The SALTO South East Europe Resource Centre is looking for an organisation from Serbia to support its mission to support European cooperation in the field of volunteering...

0
projekte të mbështetura në Ballkan për Ngritjen e Kapaciteteve në Fushën e Rinisë
0 +
organizata në të gjithë Evropën kanë Etiketën e Cilësisë së ESC, duke përfshirë 60 organizata nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova*, Mali i Zi dhe Serbia
0 +
të rinj e të reja evropiane patën mundësinë të merrnin pjesë në programin Erasmus+ dhe Shërbimin Vullnetar Evropian (paraardhësi i Korpusit Evropian të Solidaritetit)

ESC QUALITY LABEL PROCESS

Pyetje & Përgjigje në lidhje me komponentin rinor të Erasmus+ dhe Korpusit Evropian të Solidaritetit në Ballkanin Perëndimor: shumë>>>

Ka 2 lloje shtetesh ku Erasmus+ është aktiv:

  1. Shtetet Anëtare të BE-së dhe vendet e treta të lidhura me Programin (që më parë quheshin vendet e Programit) dhe
  2. Vendet e treta që nuk janë të lidhura me Programin (më parë të quajtura vende partnere).

 

Shihni listën e plotë të vendeve të pranueshme.

Në Ballkanin Perëndimor, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova* dhe Mali i Zi i përkasin grupit të vendeve të treta që nuk janë të lidhura me Programin (më parë të quajtura vende partnere) dhe Serbia dhe Maqedonia e Veriut janë vende të treta të lidhura me Programin (që më parë quheshin vendet e programit).

Të gjitha projektet Erasmus+ dorëzohen online. Pa letër, pa kosto postare, pa pritje në linjën e postës në ditën e fundit të afatit. Proceset e aplikimit për Erasmus+ ndryshojnë në varësi të fushës së financimit për të cilën po aplikoni dhe nëse mundësia e financimit menaxhohet nga Agjencia Ekzekutive Evropiane e Arsimit dhe Kulturës (EACEA) ose Agjencitë Kombëtare. Nëse aplikoni nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova* ose Mali i Zi, mund të aplikoni vetëm në EACEA. Nëse aplikoni nga Serbia ose Maqedonia e Veriut, mund të aplikoni si në EACEA ashtu edhe në Agjencinë tuaj Kombëtare. Më shumë informacion mbi procesin e aplikimit, duke përfshirë shabllonet dhe modelet e formularëve të aplikimit, mund të gjenden në seksionin Si të aplikoni në faqen e internetit të Komisionit Evropian.

Hyrja në programin e Korpusit Evropian të Solidaritetit kërkon kohë dhe përpjekje nga ana e organizatës aplikante dhe SALTO SEE. Për të kursyer kohën, mbi të gjitha tuajën, do t’ju kërkojmë të bëni një kontroll të thjeshtë përpara se të aplikoni për QL. Nëse përmbushni tre nga pesë parakushtet e mëposhtme, jeni të mirëpritur të filloni procesin tuaj të përgatitjes dhe të shpresoni për një rezultat të suksesshëm!

  • Organizata ime punon me vullnetarë vendas;
  • Organizata ime ka një strukturë të qëndrueshme (aktivitete, financa dhe staf të rregullt);
  • Organizata ime ka aktivitete të vazhdueshme, në të cilat mund të përfshihet një vullnetar/vullnetare ESC;
  • Organizata ime ka përvojë me menaxhimin e projekteve ndërkombëtare;
  • Aktivitetet e organizatës sime kanë një lidhje me solidaritetin dhe komunitetet lokale.

Keni nevojë për më shumë informacion?
Na kontaktoni

Pikat e kontaktit në Ballkanin Perëndimor janë këtu për të mbështetur planifikimin e projektit tuaj E+ dhe zbatimin e E+ dhe ESC… e gjitha falas!

Skip to content