Search
Close this search box.
Dobrodošli na web stranicu Kontakt tačaka za programe Erasmus+ i Evropska inicijativa za solidarnost na Zapadnom Balkanu

If you are from Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo*, Montenegro and Serbia (only concerning the European Solidarity Corps) the Contact Points are here to assist you in joining the Erasmus+ programme (youth field) and the European Solidarity Corps of the EU.

As March unfolds, SALTO SEE Contact Points plan a range of impactful initiatives to empower youth organisations to join European programmes in the field of...

Following the successful open call by SALTO SEE for organizations in Serbia to contribute to European cooperation in volunteering and youth initiatives, we are pleased...

If your organization from the Western Balkans wants to become familiar with two European Union programs in the field of youth, namely Erasmus+ and European...

The SALTO South East Europe Resource Centre is looking for an organisation from Serbia to support its mission to support European cooperation in the field of volunteering...

0
projekata izgradnje kapaciteta u oblasti mladih podržano na Zapadnom Balkanu
0 +
organizacija širom Evrope ima Oznaku kvaliteta Evropske inicijative za solidarnost, uključujući 60 organizacija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore i Srbije
0 +
mladih Evropljana imalo je priliku da učestvuje u Erasmus+ programu i Evropskom Volonterskom Servisu (program koji je prethodio Evropskoj inicijativi za solidarnost)

ESC QUALITY LABEL PROCESS

Pitanja i odgovori o komponenti za mlade u Erasmus+ i Evropskoj inicijativi za solidarnost na Zapadnom Balkanu više>>>

Postoje 2 vrste zemalja u kojima je Erasmus+ aktivan:

  1. Države članice EU i treće zemlje pridružene Programu (ranije nazivane Programske zemlje) i
  2. Treće zemlje koje nisu povezane sa Programom (ranije su se nazivale Partnerske zemlje).

 

Pogledajte full list of eligible countries.

Na zapadnom Balkanu, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Crna Gora pripadaju grupi trećih zemalja koje nisu pridružene Programu (ranije nazivane Partnerske zemlje), a Srbija i Sjeverna Makedonija su treće zemlje povezane sa Programom (ranije su se nazivale Programske zemlje).

Svi Erasmus+ projekti se podnose online. Bez papira, bez poštanskih troškova, bez čekanja u pošti poslednjeg dana roka za predaju prijave. Procesi apliciranja za Erasmus+ variraju u zavisnosti od toga za koji dio finansiranja se prijavljujete i da li mogućnošću finansiranja upravlja European Education and Culture Executive Agency (EACEA) or National Agencies. Ako se prijavljujete iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova* ili Crne Gore, možete se prijaviti samo direktno EACEA. Ako se prijavljujete iz Srbije ili Sjeverne Makedonije, možete se prijaviti i EACEA i vašoj Nacionalnoj agenciji. Više informacija o procesu prijave, uključujući obrasce i modele prijavnih obrazaca, možete pronaći na How to apply section of the European Commission web page.

Ulazak u program Evropske inicijative za solidarnost zahtijeva određeno vrijeme i trud od strane organizacije koja podnosi zahtjev i SALTO SEE. Da bismo uštedili naše, ali prije svega vaše vrijeme, zamolili bismo vas da izvršite jednostavnu provjeru prije nego što se prijavite za QL. Ako ispunite tri od pet preduslova u nastavku, dobrodošli ste da započnete proces pripreme i nadate se uspješnom ishodu!

  • Moja organizacija radi sa lokalnim volonterima;
  • Moja organizacija ima stabilnu strukturu (redovne aktivnosti, finansije i osoblje);
  • Moja organizacija ima tekuće aktivnosti u koje se može uključiti ESC volonter iz države članice EU;
  • Moja organizacija ima iskustvo sa upravljanjem međunarodnim projektima;
  • Aktivnosti moje organizacije su povezane sa solidarnošću i lokalnim zajednicama.

Trebate više informacija?
Stupimo u kontakt

Kontakt tačke na Zapadnom Balkanu su tu da podrže planiranje vaših E+ projekata i implementaciju E+ i ESC projekata… i mi ćemo to učiniti besplatno!

Skip to content