Претрага
Close this search box.

PRILIKE EVROPSKE INICIJATIVE ZA SOLIDARNOST ZA ZAPADNI BALKAN

Evropska inicijativa za solidarnost (ESC) je inicijativa Evropske unije koja pruža prilike mladima da se uključe u volontiranje ili rade na projektima, kako u svojim zemljama, tako i u drugim evropskim zemljama. Organizacije sa Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora i Srbija) mogu podržati učešće mladih ljudi na programe Evropske inicijative za solidarnost u zemlje širom Evrope ili primati mlade ljude iz tih zemalja za kratkoročne i dugoročne volonterske aktivnosti.

Evropska inicijativa za solidarnost ima za cilj negovanje osećaja solidarnosti među evropskom omladinom, istovremeno podržavajući organizacije koje rade na pozitivnom društvenom uticaju. Otvoren je za učesnike/ce iz država članica EU, kao i nekoliko susednih i povezanih zemalja. Kroz Evropsku inicijativu za solidarnost, mladi pojedinci/ke mogu doprineti pozitivnim promenama dok stiču vredna iskustva i veštine. Ovi projekti koriste lokalnim zajednicama i rešavaju društvene izazove u oblasti društva, životne sredine i drugih tema.

Organizacije sa Zapadnog Balkana mogu biti PARTNERSKE ORGANIZACIJE u volonterskim projektima.

Volonterski projekti pružaju prilike mladima da učestvuju u aktivnostima solidarnosti, doprinoseći svakodnevnom radu organizacija, što koristi zajednicama u kojima se aktivnosti sprovode. S druge strane, volonterski projekti pružaju organizacijama mogućnost da uključe mlade, međunarodne volontere/ke u svoje aktivnosti, čime dodaju evropsku i međukulturnu dimenziju svom radu i pružaju svojim mladim članovima/icama, korisnicima/ama i volonterima/kama priliku da se udruže, sretnu i umreže sa vršnjacima iz cele Evrope. Mladi/e volonteri/ke mogu organizacijama pružiti važna znanja, veštine, stavove i entuzijazam u njihovom svakodnevnom radu!

U okviru programa Evropska inicijativa za solidarnost, volontiranjem se smatra aktivnost za koju se ne dobija naknada i koja se može obavljati na puno radno vreme.

Niz mera i usluga, poput obuke, podrške u učenju jezika, prepoznavanja i dokumentovanja stečenih kompetencija, osiguranja, su predviđeni kako bi se obezbedili kvalitet volonterskih aktivnosti i snažna dimenzija učenja za učesnike/ce.

Međunarodni volonterski projekti su namenjeni mladima u dobi od 18 do 30 godina koji mogu učestvovati u međunarodnim volonterskim projektima u periodu od 2 nedelje do 12 meseci . Postoje tri vrste projekata: individualno volontiranje (od 2 do 12 meseci), individualno volontiranje usmereno na olakšavanje učešća mladih sa smanjenim mogućnostima (od 2 nedelje do 2 meseca) i volonterski timovi, gde učestvuje grupa lokalnih i međunarodnih volontera/ki u trajanju od 2 nedelje do 2 meseca. U slučaju volonterskih timova ili u slučaju volontera/ki sa smanjenim mogućnostima**, aktivnosti mogu trajati čak i samo 2 nedelje.

Projekti uključuju najmanje 2 organizacije: organizacija koja je zadužena za podršku volonteru (organizacija iz zemlje u kojoj volonter živi/odakle putuje na volonterski projekat u inostranstvo) i organizacija koja je zadužena za prijem volontera (koja se nalazi u zemlji u kojoj se sprovodi projekat).

Svaka organizacija uključena u projekat mora posedovati ESC oznaku kvaliteta.

Više o tome OVDE.


Zahvaljujući Erazmus+ programu i Evropskom volonterskom servisu (Prethodniku Evropske inicijative za solidarnost), više od 100 000 mladih Evropljana/ki su putovali širom Evrope i dalje, istražujući nove kulture i zemlje. Više o tome pročitajte OVDE.

* Ova oznaka je bez predrasuda o stavovima i statusu i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244 i M+mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji nezavisnosti Kosova.

** Mladi ljudi sa smanjenim mogućnostima su mladi ljudi koji se nalaze u manje povoljnoj situaciji u poređenju sa svojim vršnjacima zbog socijalnih razloga (etnička pripadnost, seksualna orijentacija, mladi bez roditeljskog staranja), ekonomskih razloga (niži životni standard, siromaštvo), zdravstvenih razloga (hronične bolesti), geografskih razloga (udaljena, zapuštena, ruralna područja), kulturnih razloga (imigranti, izbeglice, manjinske grupe), obrazovnih razloga (mladi sa teškoćama u učenju, bez formalnih kvalifikacija, mladi koji napuštaju obrazovanje), invaliditeta (mentalni, fizički, senzorni) ili drugih razloga.

Skip to content