Search
Close this search box.

OZNAKA KVALITETA EVROPSKE INICIJATIVE ZA SOLIDARNOST NA ZAPADNOM BALKANU 

Oznaka kvaliteta (QL) je ulaznica organizacije za Evropsku inicijativu za solidarnost! Učešće u programu Evropske inicijative za solidarnost (ESC) zahtijeva posjedovanje Oznake kvaliteta, koja se dodeljuje organizacijama koje ispunjavaju kriterijume za učešće u Programu.

Za dobijanje Oznake kvaliteta, organizacije ili institucije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore ili Srbije moraju podnijeti online prijavu.

Prijava treba da pokaže da je organizacija u mogućnosti da ugosti ili pošalje volontere i obuhvata nekoliko djelova kao što su suštinska organizaciona dokumenta, motivacija organizacije da učestvuje u Programu i njen kapacitet da realizuje projekat.

Pored toga, organizacija mora da pripremi program i predloženi nedeljni raspored aktivnosti volontera koje planira da ugosti.

Proces prijave zahtijeva vrijeme, trud i timski rad, ali nakon što uđete u Program, neće biti dodatnih prijava!

Organizacija se može prijaviti za Oznaku kvaliteta za uloge slanja i/ili primanja, kao i za različite akcije – projekte različitog tipa i trajanja (pojedinačni kratkoročni i/ili dugoročni i volonterski timovi). Svaka uloga i aktivnosti moraju biti posebno opisani u odgovarajućem dijelu prijavnog formulara.

Predviđeno trajanje QL procesa je šest nedelja, ali u stvarnosti obično traje duže i zavisi od stepena pripremljenosti kandidata za ESC (u smislu poznavanja ESC i pripremljenog strukturiranog okvira). Stoga se preporučuje temeljna priprema koja uključuje stalni tim ljudi i rano pokretanje procesa dobijanja Oznake kvaliteta.

Za organizacije osnovane u zemljama Zapadnog Balkana, SALTO Resursni centar za jugoistočnu Europu (SALTO SEE) sprovodi proces dodjele Oznake kvaliteta uz podršku vanjskih stručnjaka.

Kako biste saznali više, posjetite SALTO SEE web stranicu OVDJE.


U Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori i Srbiji 60 organizacija ima Oznaku kvaliteta Evropske inicijative za solidarnost i mogu sarađivati sa više od 5.400 organizacija, i slati i primati mlade volontere iz cijele Europe. Saznajte više o njima iz baze podataka o Oznakama kvaliteta OVDJE.

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SB UN 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Skip to content