Search
Close this search box.

OZNAKA KVALITETA EVROPSKOG KORPUSA SOLIDARNOSTI NA ZAPADNOM BALKANU

Oznaka kvaliteta (QL) je ulaznica organizacijama za evropski korpus solidarnosti! Učešće u programu evropskog korpusa solidarnosti (ESC) zahtijeva posjedovanje Oznake kvaliteta, koja se dodjeljuje organizacijama koje ispunjavaju kriterije za učešće u Programu.

Za dobijanje Oznake kvaliteta, organizacije ili institucije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore ili Srbije mora podnijeti online prijavu. Aplikacija treba da pokaže da je organizacija u mogućnosti da ugosti ili pošalje volontere i da sadrži nekoliko dijelova, kao što su suštinski organizacioni dokumenti, motivacija organizacije da učestvuje u Programu i njen kapacitet za implementaciju projekta. Dodatno, organizacija mora obezbijediti program i predloženi sedmični raspored aktivnosti volontera koje planiraju ugostiti. Proces prijave zahtijeva vrijeme, trud i timski rad, ali nakon što uđete u Program, neće biti dodatnih prijava! Organizacija se može prijaviti za Oznaku kvaliteta za uloge slanja i/ili primanja volontera, kao i za različite aktivnosti – projekte različitog tipa i trajanja (pojedinačni kratkoročni i/ili dugoročni i volonterski timovi). Svaka potrebna uloga i radnja moraju biti posebno opisani u svakom dijelu pitanja.

Propisano trajanje QL procesa je šest sedmica, ali u stvarnosti obično traje duže i zavisi od nivoa pripremljenosti kandidata za ESC (u smislu poznavanja ESC-a i pripremljenog strukturiranog okvira). Stoga se preporučuje temeljita priprema koja uključuje fiksni tim ljudi i rano započinjanje QL procesa.

Za organizacije osnovane u zemljama Zapadnog Balkana, Resursni centar SALTO za jugoistočnu Europu (SALTO SEE) sprovodi proces dodjele znaka kvaliteta uz podršku vanjskih stručnjaka.

Kako biste saznali više, posjetite SALTO SEE web stranicu OVDJE


U Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori i Srbiji 60 organizacija ima oznaku kvaliteta evropskog korpusa solidarnosti i mogu sarađivati sa više od 5.400 organizacija i slati i primati mlade volontere iz cijele Europe. Saznajte više o njima iz baze podataka o oznakama kvaliteta OVDJE.

* Ova oznaka ne prejudicira pozicije i status i u skladu je sa Rezolucijom SBUN 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Skip to content