Search
Close this search box.

MOGUĆNOSTI U OKVIRU PROGRAMA EVROPSKA INICIJATIVA ZA SOLIDARNOST ZA ZAPADNI BALKAN

Evropska inicijativa za solidarnost (European Solidarity Corps) je program Evropske unije koji omogućava mladima da, u svojim zemljama ili inostranstvu, volontiraju ili rade na projektima koji su od koristi zajednicama i ljudima širom Evrope. Organizacije sa Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora i Srbija) mogu slati mlade ljude na projekte/aktivnosti u okviru Evropske inicijative za solidarnost u zemljama širom Evrope ili ugostiti mlade iz tih zemalja, na kratkoročne ili dugoročne volonterske aktivnosti.

Evropska inicijativa za solidarnost ima za cilj da podstakne osećaj solidarnosti među evropskim mladim ljudima, istovremeno podržavajući organizacije koje rade na pozitivnom društvenom uticaju. Program je otvoren za učesnike iz zemalja članica EU, kao i nekoliko susjednih i pridruženih zemalja. Kroz Evropsku inicijativu za solidarnost, mladi pojedinci mogu doprinijeti pozitivnim promjenama dok stiču dragocjena iskustva i vještine. Ovi projekti su od koristi lokalnim zajednicama i bave se društvenim izazovima u društvenim, ekološkim i drugim oblastima i temama.

Organizacije sa Zapadnog Balkana mogu biti PARTNERSKE ORGANIZACIJE u volonterskim projektima.

Volonterski projekti nude mogućnosti mladim ljudima da učestvuju u aktivnostima solidarnosti doprinoseći svakodnevnom radu organizacija domaćina, a za krajnju dobrobit zajednica u kojima se aktivnosti sprovode. S druge strane, volonterski projekti pružaju organizacijama priliku da uključe mlade, međunarodne volontere u svoje aktivnosti, dodajući na taj način evropsku i interkulturalnu dimenziju svom radu, kao i nudeći svojim mladim članovima, korisnicima i volonterima priliku za interakciju, upoznavanje i umrežavanje sa vršnjacima iz različitih sredina. Mladi volonteri mogu organizacijama pružiti važna znanja, vještine, stavove i entuzijazam u svakodnevnom radu!
Volontiranje je neplaćena aktivnost s punim radnim vremenom. Ova vrsta aktivnosti solidarnosti se sprovodi kroz organizacije koje podržavaju i ugošćuju mlade ljude, te im nude mogućnost da na strukturisan način sprovode širok spektar aktivnosti.

Predviđen je set mjera i usluga, kao što su obuka, podrška učenju jezika, identifikacija i dokumentovanje stečenih kompetencija, osiguranje, kako bi se obezbijedio kvalitet volonterskih aktivnosti i snažna dimenzija učenja za učesnike.

Međunarodni volonterski projekti namijenjeni su mladima od 18 do 30 godina koji se mogu uključiti u međunarodne volonterske projekte u trajanju od 2 nedjelje do 12 mjeseci. Postoje tri vrste projekata: individualno volontiranje (2 do 12 mjeseci), individualno volontiranje usmjereno na olakšavanje učešća mladih s manje mogućnosti (2 sedmice do 2 mjeseca) i volonterski timovi, gdje je uključena grupa lokalnih i međunarodnih volontera u trajanju od 2 sedmice do 2 mjeseca. U slučaju volontiranja u timu ili u slučaju volontera s manje** mogućnosti, aktivnosti domaćina mogu trajati i do 2 sedmice.

Projekti uključuju najmanje 2 organizacije: organizaciju koja pruža podršku (supporting organization) i organizaciju domaćina (hosting organization). Svaka organizacija uključena u projekat mora imati Oznaku kvaliteta Evropske inicijative za solidarnost.

Saznajte više OVDJE


Zahvaljujući programu Erasmus+ i Evropskom volonterskom servisu (EVS je prethodio Evropskoj inicijativi za solidarnost), više od 100.000 mladih Evropljana putovalo je širom Evrope i šire i istraživalo nove kulture i zemlje. Više informacija OVDJE.

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SB UN 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

** Mladi s manje mogućnosti su mladi ljudi koji su u nepovoljnijoj situaciji u odnosu na svoje vršnjake zbog socijalnih razloga (etnička pripadnost, seksualna orijentacija, mladi bez roditelja), ekonomskih razloga (niži životni standard, siromaštvo), zdravlja (hronične bolesti), geografski (udaljena, napuštena, ruralna područja), kulturni (imigranti, izbjeglice, manjinske grupe), obrazovni (mladi sa poteškoćama u učenju, bez formalnih kvalifikacija, mladi koji napuštaju školovanje), hendikep (mentalni, fizički, senzorni) ili drugi razlozi .

Skip to content