Search
Close this search box.

PRILIKE EVROPSKOG KORPUSA SOLIDARNOSTI ZAPADNOG BALKANA

Evropski korpus solidarnosti (ESC) je inicijativa Evropske Unije koja mladim ljudima pruža mogućnosti da se uključe u volontiranje ili rade na projektima, kako unutar svojih zemalja, tako i u drugim evropskim zemljama. Organizacije Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora i Srbija) mogu slati mlade ljude u programe evropskog korpusa solidarnosti u zemljama širom Evrope ili primati mlade iz tih zemalja, na kratkoročne i dugoročne volonterske aktivnosti.

Evropski solidarni korpus ima za cilj da podstakne osećaj solidarnosti među mladima Evrope, istovremeno podržavajući organizacije koje rade na pozitivnom društvenom uticaju. Otvoren je za učesnike iz zemalja članica EU, kao i nekoliko susjednih i pridruženih zemalja. Putem Evropskog korpusa solidarnosti, mladi pojedinci mogu doprinijeti pozitivnim promjenama dok stiču vrijedna iskustva i vještine. Ovi projekti su od koristi lokalnim zajednicama i bave se društvenim izazovima u društvenim, ekološkim i drugim temama.

Organizacije sa Zapadnog Balkana mogu biti PARTNERSKE ORGANIZACIJE u navedenim volonterskim projektima.

Volonterski projekti nude mogućnosti mladima da učestvuju u aktivnostima solidarnosti doprinoseći svakodnevnom radu organizacija domaćina, na krajnju dobrobit zajednica u kojima se aktivnosti provode. S druge strane, volonterski projekti pružaju organizacijama priliku da uključe mlade, međunarodne volontere u svoje aktivnosti, dodajući na taj način europsku i interkulturalnu dimenziju svom radu, kao i nudeći svojim mladim članovima, korisnicima i volonterima priliku za interakciju, upoznavanje i umrežavanje sa kolegama iz različitih sredina. Mladi volonteri mogu organizacijama pružiti važna znanja, vještine, stavove i entuzijazam u svakodnevnom radu!

Volontiranje je neplaćena aktivnost s punim radnim vremenom. Ova vrsta aktivnosti solidarnosti se sprovodi kroz organizacije koje podržavaju i ugošćuju mlade ljude da na struktuiran način provode širok spektar aktivnosti.

Predviđen je set mjera i usluga, kao što su obuka, podrška učenju jezika, identifikacija i dokumentacija stečenih kompetencija, osiguranje kako bi se osigurao kvalitet volonterskih aktivnosti i snažna dimenzija učenja za učesnike.

Međunarodni volonterski projekti namijenjeni su mladima od 18 do 30 godina koji se mogu uključiti u međunarodne volonterske projekte u trajanju od 2 sedmice do 12 mjeseci. Postoje tri vrste projekata: individualno volontiranje (2 do 12 mjeseci), individualno volontiranje usmjereno na olakšavanje učešća mladih sa manje mogućnosti (2 sedmice do 2 mjeseca) i Volonterski timovi, gdje je uključena grupa lokalnih i međunarodnih volontera u trajanju od 2 sedmice do 2 mjeseca. U slučaju volontiranja u timu ili u slučaju volontera sa manje** mogućnosti, aktivnosti domaćina mogu trajati i do 2 sedmice.

Projekti uključuju najmanje 2 organizacije: podršku (slanje) i hosting. Svaka organizacija uključena u projekat mora imati oznaku kvaliteta evropskog korpusa solidarnosti.

Saznajte više OVDJE.


Zahvaljujući programu Erasmus+ i Evropskoj volonterskoj službi (prethodnici evropskog korpusa solidarnosti), više od 100.000 mladih Europljana putovalo je širom Evrope i šire i istraživalo nove kulture i zemlje. Više informacija OVDJE.

* Ova oznaka ne prejudicira pozicije i status i u skladu je sa Rezolucijom SBUN 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

** Mladi sa manjim mogućnostima su mladi ljudi koji su u nepovoljnijoj situaciji u odnosu na svoje vršnjake zbog socijalnih razloga (etnička pripadnost, seksualna orijentacija, mladost bez roditelja), ekonomskih razloga (niži životni standard, siromaštvo), zdravstvenih (hronične bolesti) ), geografskih (udaljena, napuštena, ruralna područja), kulturnih (imigranti, izbjeglice, manjinske grupe), obrazovnih (mladi s poteškoćama u učenju, bez formalnih kvalifikacija, mladi koji napuštaju školovanje), hendikep (mentalni, fizički, senzorni) ili drugih razloga.

Skip to content