Search
Close this search box.

MOGUĆNOSTI U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ U OBLASTI MLADIH ZA ZAPADNI BALKAN

Erasmus+ je program Evropske unije za obrazovanje, kulturu i mlade. Nudi niz mogućnosti za saradnju omladinskih organizacija, organizacija koje rade sa i za mlade, između zemalja Zapadnog Balkana i drugih evropskih zemalja.

Organizacije sa Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Crna Gora) mogu biti KOORDINATOR (npr., podnijeti prijavu i dobiti grant) i PARTNERSKA ORGANIZACIJA u projektima Izgradnje kapaciteta u oblasti mladih (CBY).

Organizacije sa Zapadnog Balkana mogu biti samo PARTNERSKE ORGANIZACIJE u omladinskim razmjenama, treninzima i umrežavanju omladinskih radnika, projektima za aktivno učešće mladih i partnerstvima za saradnju u oblasti mladih.

Mladi sa Zapadnog Balkana mogu biti uključeni u projekte poput omladinskih razmjena, projekte za aktivno učešće mladih i projekte u okviru inicijative DiscoverEU.

Omladinski radnici i koordinatori projekata sa Zapadnog Balkana mogu imati benefit od treninga i umrežavanja omladinskih radnika, projekata izgradnje kapaciteta u oblasti mladih i partnerstva za saradnju u oblasti mladih.

Preko 50 zemalja uključeno je u Erasmus+ program, što omogućava veliku raznolikost i interkulturalno učenje.    

Projekti za koje organizacije sa Zapadnog Balkana mogu biti KOORDINATORSKA ORGANIZACIJA I DIREKTNO SE PRIJAVITI ZA FONDOVE:

Projekti izgradnje kapaciteta predstavljaju projekte međunarodne saradnje zasnovani na multilateralnom partnerstvu između organizacija aktivnih u oblasti mladih. Oni imaju za cilj da podrže međunarodnu saradnju i politički dijalog u oblasti mladih i neformalnog učenja, kao pokretača održivog društveno-ekonomskog razvoja i dobrobiti omladinskih organizacija, organizacija koje rade sa i za mlade, i mladih.

Projekti moraju biti usmjereni na jednu ili više tematskih oblasti: učešće u političkom životu, društveno angažovanje mladih i dijalog sa donosiocima odluka; inkluzija mladih s manje mogućnosti; demokratija, vladavina prava i vrijednosti; osnaživanje, angažovanje i zapošljivost mladih; očuvanje mira i procesi post-konfliktnog pomirenja; očuvanje životne sredine; rodna ravnopravnost i borba protiv diskriminacije; razvoj digitalnih i preduzetničkih vještina.

Projekti izgradnje kapaciteta nemaju ograničenja u pogledu starosne dobi ili veličine grupe i mogu trajati 12, 24 ili 36 mjeseci.
EU grant može varirati između minimum 100.000€ i maksimum 300.000€.

Saznajte više OVDJE.

Erasmus+ projekti u kojima organizacije sa Zapadnog Balkana mogu biti SAMO PARTNERSKE ORGANIZACIJE.

Omladinske razmjene su međunarodni susreti grupa mladih iz najmanje dvije različite zemlje koji se okupljaju na kratak period kako bi zajednički sproveli program neformalnog učenja (razne radionice, vježbe, debate, igranja uloga, simulacije, aktivnosti na otvorenom, itd.) na temu koja ih interesuje. Period učenja obuhvata i period planiranja prije prijave, pripremnu fazu, kao i evaluaciju i praćenje nakon razmjene.

Opšti ciljevi
Omladinske razmjene imaju za cilj da uključe i osnaže mlade ljude da postanu aktivni građani, da im učine dostupnim evropske projekte i učešće u njima, kao i da im pomognu da steknu i razviju kompetencije za život i profesionalnu budućnost.

Omladinske razmjene su namijenjene mladima od 13 do 30 godina i traju od 5 do 21 dan. Grupe mladih koje učestvuju u razmjenama imaju podršku starijih omladinskih lidera. U omladinskoj razmjeni može učestvovati između 16 i 60 učesnika.

Saznajte više OVDJE.

Ovi projekti mobilnosti podržavaju profesionalni razvoj omladinskih radnika, a samim tim i razvoj kvalitetnog omladinskog rada na lokalnom, regionalnom, nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou, kroz međunarodna iskustva neformalnog i informalnog učenja.

Projekti mobilnosti pružaju mogućnosti za razvoj kompetencija omladinskih radnika i omladinskih trenera. Ovi projekti doprinose stvaranju zajednice koja može da podrži kvalitetne projekte i aktivnosti za mlade.

Projekti mobilnosti za omladinske radnike mogu se sastojati od jedne ili više aktivnosti profesionalnog usavršavanja, tj, studijske posjete, praćenje kolega na radu u organizaciji aktivnoj u oblasti mladih u inostranstvu (job shadowing), umrežavanje i aktivnosti izgradnje zajednice, obuke, radionice i seminari. Projekti mobilnosti za omladinske radnike mogu uključivati i razvoj sistema i aktivnosti na terenu, koje su komplementarne aktivnosti, a imaju za cilj povećanje uticaja projekta mobilnosti na terenu. Ovi projekti obuhvataju aktivnosti koje doprinose kvalitetu, inovacijama i priznavanju omladinskog rada i primjeni naučenih lekcija i alata u organizacijama uključenim u projekte i šire.

Projekti mobilnosti za omladinske radnike nemaju starosne granice i u njima može učestvovati do 50 učesnika. Mobilnost može trajati od 2 dana do 2 mjeseca.

Saznajte više OVDJE.

Aktivnosti učešća mladih su aktivnosti neformalnog učenja, koje se odvijaju lokalno ili u transnacionalnoj saradnji, a koje se odnose na aktivno učešće mladih. Podržane aktivnosti treba da pomognu učesnicima da ojačaju svoje lične, društvene, građanske i digitalne kompetencije i postanu aktivni građani Evrope. Aktivnosti učešća mladih mogu imati oblik građanske akcije i omladinskog aktivizma, omogućavajući mladima da se angažuju na različite načine kako bi podigli svijest o pitanjima koja su im bitna.

Ova akcija podržava upotrebu alternativnih, inovativnih, pametnih i digitalnih oblika učešća mladih, uključujući proširenje učešća mladih na različite sektore i oblasti (zdravstvene usluge, sportski objekti itd., bez obzira da li njima upravlja javni ili privatni sektor), otvarajući mogućnosti za aktivno učešće za mlade ljude iz svih sredina.

Projekti za aktivno učešće mladih su namijenjeni mladima od 13 do 30 godina i mogu trajati od 3 do 24 mjeseca. Učesnike, posebno one s manje mogućnosti, može podržati mentor.

Saznajte više OVDJE.

Primarni cilj partnerstva za saradnju u oblasti mladih je da omogući organizacijama unapređenje kvaliteta u radu i relevantnosti svojih aktivnosti, da razviju i ojačaju svoje partnerske mreže, da povećaju svoje kapacitete za zajedničko djelovanje na transnacionalnom nivou, podstičući internacionalizaciju svojih aktivnosti i kroz razmjenu ili razvoj novih praksi i metoda, kao i razmjenu i umrežavanje ideja.

Ovi projekti imaju za cilj da podrže razvoj, transfer i/ili implementaciju inovativnih praksi, kao i sprovođenje zajedničkih inicijativa za uspostavljanje partnerstava, vršnjačko učenje i razmjenu iskustava na evropskom nivou. Rezultati nastali u sklopu ovih projekata bi trebalo da budu prenosivi, primjenljivi u različitim obrazovnim kontekstima i, ukoliko je moguće, da povezuju različite discipline i sektore u obrazovanju.

Partnerstva za saradnju uključuju najmanje 3 organizacije iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu (ranije nazivane Programske zemlje i Treće zemlje koje nisu pridružene Programu (ranije nazivane Partnerske zemlje)) koje uključuju zemlje Zapadnog Balkana, ali samo ako donose suštinsku dodatnu vrijednost projektu.

Saznajte više OVDJE.


Od 2015. godine, Akcija Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih podržala je 159 projekata kojima su koordinisale organizacije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova* i Crne Gore, koje su ukupno dobile skoro 12 miliona eura. Istražite podržane projekte OVDJE.

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SB UN 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Skip to content