Search
Close this search box.

KALENDARËT E ERASMUS+ DHE THIRRJET E HAPURA ESC PËR BALLKANIN PERËNDIMOR

Kalendari i thirrjeve të hapura në komponentin rinor të Programit Erasmus+ të BE-së :
Lloji i projektit Erasmus+
Roli i organizatave nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova*, Mali i ZiAfati për dorëzimin e aplikimitAplikimet dorëzohen në:
Ngritja e Kapaciteteve në Fushën e RinisëKoordinatore, Partnere6 Mars 2024**EACEA
Mobilitetet e individëve në fushën e rinisë (Shkëmbimet Rinore dhe Rrjetëzimi e Trajnimi për Punonjësit Rinorë)Vetëm partnere20 Shkurt 2024*
1 Tetor 2024*
Erasmus+ National
Agencies
Projektet e Pjesëmarrjes RinoreVetëm partnere20 Shkurt 2024*
1 Tetor 2024*
Erasmus+ National
Agencies
Partneritetet për Bashkëpunim në fushën e arsimit, trajnimit dhe rinisëVetëm partnere5 Mars 2024*
1 Tetor 2024*
Erasmus+ National
Agencies

* Deri në orën 12 pm (drekë) CET (GMT+1)

** Deri në orën 5 p.m. CET (GMT+1)


Kalendari i thirrjeve të hapura për Korpusin Evropian të Solidaritetit të BE-së :

LlojiRoli i organizatave nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova*, Mali i ZiAfati për dorëzimin e aplikimitAplikimet dorëzohen në:
Projektet e vullnetarizmitVetëm partnere20 Shkurt 2024*
1 Tetor 2024*
(Afati fakultativ)
Erasmus+ National
Agencies
Volunteering Teams in High Priority AreasVetëm partnere8 Shkurt 2024 deri në orën 17.00
EACEA
Etiketa e Cilësisë/ Nuk ka afat, aplikimet mund të dorëzohen në mënyrë të vazhdueshmeSALTO South East Europe

* Deri në orën 12 pm (drekë) CET (GMT+1)

Skip to content